ข้อดีของ UPVC วัสดุทางเลือกที่กำลังเป็นที่จับตามองของตลาด


upvc

เชื่อว่าหลายๆ คนคงคุ้นเคยกับวัสดุก่อสร้างที่มีชื่อว่า PVC (Poly Vinyl Chloride) กันดี เพราะเป็นวัสดุที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำ กล่องสำหรับบรรจุอาหารแห้ง หรือแม้กระทั่งแผ่นฟิล์มที่ใช้ห่ออาหาร เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกซึ่งอยู่รอบตัวเรา ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกแบบ PVC แทบทั้งสิ้น เพราะวัสดุประเภทนี้มีราคาถูก มีน้ำหนักเบา แต่ว่าไม่แข็งแรงและทนทาน

ทั้งนี้ ก็ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแต่ข้อดีเสมอไป เนื่องจากว่า PVC มีส่วนประกอบของสารพลาสติก ทำให้ทุกครั้งที่มีกระบวนการเผาไหม้เพื่อทำการรีไซเคิล PVC จะปลดปล่อยสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของสารพลาสติกออกมา ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบทั้งต่อมนุษย์เราและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ดังนั้น เพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อเสียของ PVC จึงมีการผลิตคิดค้นวัสดุอีกชนิดหนึ่งขึ้นมา นั่นคือ UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride) ที่ยกเลิกการใส่สารพลาสติกลงไป ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน แต่มีความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในเมื่อเวลาที่มองดูอย่างคร่าวๆ แล้ว คุณสมบัติของ UPVC อาจคล้ายคลึงกับ PVC จนเราแทบจะแยกกันไม่ออก แล้วทำไมเราถึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ UPVC มาเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านหรืออาคารกัน…


กรอบหน้าต่าง upvc

ความแข็งแรงและความทนทาน

ปกติแล้ว วัสดุ PVC จะใส่สารพลาสติก ซึ่งทำให้มีลักษณะยืดหยุ่น จึงไม่เหมาะที่จะนำมาทำเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านที่ต้องการความแข็งแรงทนทานสักเท่าไร ทำให้ผลิตภัณฑ์จาก UPVC ที่ปลอดสารพลาสติกมีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้มากกว่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ของดีคอยนิค (Deceuninck) เองก็เข้าใจถึงข้อดีด้านนี้ของวัสดุ UPVC เป็นอย่างดี จึงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งหน้าต่างและประตู UPVC ที่ผลิตจากวัสดุ UPVC ขึ้นมาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภคเลือกใช้

นอกเหนือจากความแข็งแรงและความทนทานแล้ว วัสดุ UPVC ยังมีความคงทนต่อสภาพอากาศและอุณหภูมิที่สูงมากกว่าวัสดุ PVC เนื่องจากเมื่อเราคิดกันตามความเป็นจริงแล้ว ในเมื่อวัสดุ PVC มีการใส่สารพลาสติกเพื่อทำให้เกิดความอ่อนตัวลงไป จึงไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์จาก PVC จะมีคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งแรงและความทนทานสู้กับผลิตภัณฑ์จาก UPVC ได้ 

upvc ยุโรป

ราคา 

เมื่อเทียบกันในประเด็นของปัจจัยเรื่องราคาแล้ว พบว่าวัสดุ  UPVC กับวัสดุอื่นๆ เช่น วัสดุ PVC , ไม้ , อลูมิเนียม ราคาแตกต่างกันน้อยมาก ซึ่งจัดอยู่ในระดับราคาที่สามารถซื้อหาได้ง่ายๆ ไม่ใช่สินค้าราคาสูงลิบลิ่ว

ปัจจัยเรื่องราคายังช่วยให้ผลิตภัณฑ์จาก UPVC โดดเด่นจนสู้วัสดุอื่นๆ ได้อีกด้วย เพราะนอกจากระดับราคาจะจับต้องได้มากกว่าแล้ว UPVC ประโยชน์ด้านความคงทนต่อสภาพอากาศและอุณหภูมิที่สูงตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ยังทำให้วัสดุ UPVC ได้เปรียบมากกว่าวัสดุไม้ เพราะเมื่อไม้โดนฝนหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปี ก็มีสิทธิ์ที่จะเสื่อมสภาพลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นต้น เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านที่ผลิตจากวัสดุ UPVC จึงมีแนวโน้มที่จะคงสภาพการใช้งานได้นานกว่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุทั่วๆ ไป

upvc เยอรมัน

ปลอดสารพลาสติก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากประเด็นในเรื่องของความคงทนแล้ว จุดเด่นอีกประการหนึ่งของ UPVC ที่ชูโรงมาอย่างโจ่งแจ้งอยู่ในชื่อเต็มว่า Unplasticized หรือปลอดสารพลาสติกนั้น กล่าวถึงคุณสมบัติที่ปราศจากสารฟทาเลต (Pthalate) หรือสารพลาสติก ซึ่งบางชนิดส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการสัมผัสกับสารชนิดนี้เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆ ที่อาจส่งผลให้เด็กๆ เหล่านั้นเกิดภาวะเป็นหมันในอนาคตได้ ดังนั้น นอกเหนือไปจากการที่ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ UPVC ไม่มีส่วนผสมของสารพลาสติกจะช่วยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เป็นมิตรกับสุขภาพของผู้ที่อยู่ในอาคารซึ่งมีเครื่องมือเครื่องใช้จาก UPVC อยู่ได้อีกด้วย

บ้านหรืออาคารต่างๆ เป็นสถานที่ที่เราต้องอยู่ภายในแทบจะเป็นสัดส่วนหลักๆ ของชีวิตเรา การเลือกผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่อยู่ภายในให้มีคุณภาพและปราศจากผลเสียที่อาจย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุป:

UPVC มีข้อดีตรงที่ปลอดสารพลาสติก ทำให้มีความแข็งแรงมากกว่า เพราะสารพลาสติกมีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดความยืดหยุ่นและความอ่อนตัว อีกทั้งสารพลาสติกบางชนิดยังมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว การที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทั้งได้คุณภาพและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ก็จะทำให้ชีวิตของเราราบรื่น

Enter your text here...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Contact our team of expert

>